PEST KONTROL

Problem gözlenen noktalarda probleme sebebiyet veren zararlı aktivite yoğunluğunun belirlenen periyotlarda kimyasal uygulamalar ile yok edilmesi ve koruma ve kontrol amaçlı uygulamalar ile birimlerin problemlerle karşılaşmasını engellemeye çalışmaktır.

Çevre Sağlığı Hizmetleri olarak; Pest Kontrol Hizmetleri kapsamında, işletme’ nin sahip olduğu konum [mevcut arazi yapısı, alt yapı özellikleri ve fiziki koşulları], mevcut çalışma koşulları, üretimde bulunduğu üretim dalı’ nın spesifikasyonları, çalışan personelin eğitim düzeyi gibi özellikler dikkate alınarak; işletme alanlarında tespit edilen mevcut zararlılara yönelik olası risklerin değerlendirilmesi ile ayda bir uygulama çalışması şeklinde çalışmalara yön verilmektedir.

Teknik saha personelimiz; işletmede gerçekleştirdiği her uygulamanın sonunda; işletmeye giriş – çıkış saatlerini [uygulama başlangıç – bitiş zamanı], işletme ziyaret tipini, işletme alanlarında karşılaştığı zararlı bulgularını, uygulamalarda kullandığı kimyasal aktif maddelerini ve miktarlarını, yalıtımla ilgili karşılaştığı problemleri ve bunlara karşı alınacak önlemleri, zararlı aktivasyon risk seviyelerini

EFK ve EFC sistem Lamba UV – A ölçümlerini ve sinek tür sayımlarını ve işletmeyi altı farklı konuda değerlendiren [iç alan, paketleme & depolama, genel temizlik, hammadde alanı, işletme dış alan ve eğitim & danışmanlık] noktada oldukça geniş kapsamlı ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ UYGULAMA RAPORU’ nu tarafınıza sunmaktadır.

Bu kapsamda; işletmelere firmamızın ilaçlama hizmetleri konusunda yeterlilik, izin belgelerinin ve sistem yerleşim dokümanları’ nın bulunduğu uygulama dosyası verilmektedir.

Yine bu kapsam içinde işletmede sorumlu kişi/lere, işletme çalışanlarına yılda bir defa IPM – Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi verilmekte ve yine yılda 1 defa hizmetin teknik uygunluğu ve işletme koşullarının standartlar doğrultusunda gözlemlenerek süreci iyileştirmek adına teknik ve hijyen gözetimleri yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın